වොලිබෝල් ජාතික ශූරතාවලිය 2016

වොලිබෝල් ජාතික ශූරතාවලියේ සමාප්ති උත්සවය සහ ජය සංකේත ප්රධානය මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ක්රීඩාංගණයේදී ගරු ක්රීඩා අමාත්ය නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමාගේ ප්රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණි. 2016.11.26

Power World කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීම.

ගරු ක්රීඩා අමාත්යතුමාගේ ප්රධානත්වයෙන් ඉන්දියාවේ බැංගලෝර් නුවර කායවර්ධන මධ්යස්ථාන 20 ක් සංඛෙතාත්මකව කොළඹ ටාජ් සමුද්රා හෝටලේයේ පැවති විශේෂ උත්සවයකදී විවෘත කරන ලදි. (2016.11.22 )

කැරම් ලෝකශූරයින් ඇගයීම

 

මෙවර එංගලන්තයේ බර්මින්හෑම් නගරයේ 2016.11.07 වන දින සිට 2016.11.11 වන දින දක්වා රටවල් 20 ක සහභාගීත්වයෙන් පැවති 7 වන ලෝක කැරම් ශූරතාවලියේදී සියළු රටවල් පරදා රන් පදක්කම ලැබූ පිරිමි කණ්ඩායම, අණු ශූරතාව දිනු කාන්තා කණ්ඩායම හා අනෙකුත් තරග ඉසව් ජයග්රහණ කළ සියළුම ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ඇගයීම සදහා 2016.11.15 දින ක්රීඩා අමාත්යාංශ ශ්රවණාගාරයේ සූදානම් කර...


Read more...